American English File - Giáo trình học tiếng Anh Mỹ của Oxford

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

American English File - Giáo trình học tiếng Anh Mỹ của Oxford

linhtruongvo
Administrator
American English File được xem là giáo trình tốt và thông dụng nhất hiện nay.

Giáo trình cập nhật các chủ đề liên quan đến cuộc sống, giúp bạn đọc và hiểu thông tin bằng Anh ngữ, thuận lợi cho việc cập nhật thông tin thế giới.

Phát triển cùng lúc 4 kỹ năng:

- Nghe và hiểu các bản tin ngắn trên các phương tiện truyền thông

- Phát triển, trao đổi thông tin hằng ngày hoặc trình bày một vấn đề trước đám đông.

- Đọc và hiểu những tài liệu, báo chí … trình độ trung cấp, tài liệu liên quan đến ngành nghề, nghiệp vụ của mình.

- Tạo nền tảng vững chắc cho quá trình thi các chứng chỉ quốc tế: TOEIC, TOEFL, IELTS ..

Bên cạnh đó, giáo trình còn hỗ trợ người học:

- Lấy lại căn bản Tiếng Anh, sử dụng câu hiệu quả.

- Mở rộng vốn từ vựng.

- Rèn luyện cách phát âm và phản xạ nhanh trong giao tiếp.

- Thảo luận nhóm, cách chia sẻ các ý tưởng, tranh luận.

- Tự tin sử dụng tiếng Anh trong mọi tình huống…


Link download:

Link MediaFire: http://www.mediafire.com/folder/7oepvqttmwsc6/

Link Fshare: http://www.fshare.vn/folder/COSRP7N8MB

Link Torrent: http://www.mediafire.com/?mjjmvhmezy7msqq

Upfile:

[HIDE]Part 1: http://upfile.vn/ea2g

Part 2: http://upfile.vn/imtM

Part 3: http://upfile.vn/imtY

Part 4: http://upfile.vn/eal1

Part 5: http://upfile.vn/eal3

Part 6: http://upfile.vn/9Yc3

Part 7: http://upfile.vn/9Yc6

Part 8: http://upfile.vn/9Yc9

Part 9: http://upfile.vn/9Ycb

Part 10: http://upfile.vn/ealh

Part 11: http://upfile.vn/ealm

Part 12: http://upfile.vn/ealy

Part 13: http://upfile.vn/eaxa

Part 14: http://upfile.vn/eaxc

Part 15: http://upfile.vn/eaxf

Part 16: http://upfile.vn/eaxh[/HIDE]

Pass: diendantienganh.net
Các bạn dùng phần mềm tải file ***.Torrent tại đây!!!