Series 4 bộ giáo trình học Tiếng Anh, New English File of Oxford

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Series 4 bộ giáo trình học Tiếng Anh, New English File of Oxford

linhtruongvo
Administrator
Download bộ giáo trình New English File với đầy đủ cấp độ của Oxford, bộ giáo trình này hiện đang được đa số các trường Đai học sử dụng làm tài liệu giảng dạy môn học Tiếng Anh, Tiếng Anh A1, A2, B1 và B2. Series bộ giáo trình được trình bày và phân chia trình độ một cách rõ ràng và hợp lý, giúp người học đi từ mức cơ bản đến nâng cao, cho người mới bắt đầu học Tiếng Anh mà không bị bỡ ngỡ.
Bạn đang chuẩn bị đi làm hay ôn luyện lại kiến thức, từ phát âm, luyện nói, viết, đến ngữ pháp. Tất cả những gì bạn cần nằm trong bộ giáo trình này.
New English File có 4 levels: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate.
                                                                 
                               
                                                                  4 levels New English File of Oxford

Mỗi level gồm có những file đi kèm như sau:
+ Audio
+ Books : Student's book, Test booklet, Workbook + Key, Teacher's book
+ CD
+ Bonus Test and Assessment CD

Link download, Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4