Tổng hợp tài liệu tiếng Anh Rất Hay

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tổng hợp tài liệu tiếng Anh Rất Hay

linhtruongvo
Administrator
Toàn tài liệu HAY. Từ vựng, phát âm, ngữ pháp, đề thi có đủ cả. Moi người download về dùng nhé.
------------------------------------------------------------------------------
🎁 Cuốn 4000 Từ vựng trong tiếng Anh ( Full Ebook 6 cuốn + Audio) học từ vựng
Sách này rất HAY nhé mn, có cả file nghe cho từng từ luôn, các từ có cả ví dụ đi kèm. Mình đang học cuốn này để nâng cao khả năng từ vựng.
Link (Ebook + Audio): http://on.fb.me/1foSFjY
---------------------
🎁 American Accent Training (Full Ebook + 5Cd) học phát âm và nói
Cuốn này rất nhiều bạn hỏi. Nay tiện thể SHARE luôn nhé. Sách dành cho các bạn muốn nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 của mình
Link ebook + audio: http://on.fb.me/JFJ2D4
------------------------
🎁 Understanding and Using English Grammar bản 4 nhé (Bản này rất HOT và khó tìm trên mạng) học ngữ pháp
Có cuốn này học ngữ pháp thì chuẩn rồi, có cả audio kèm theo luôn nhé
Link ebook + audio: http://on.fb.me/1fHkmFl
-------------------------
🎁 Tổng hợp 1 số sách luyện thi TOEIC
Link: http://bit.ly/J7iI46
---------------------------
🎁 Tổng hợp 38 file nghe sách gốc TOEIC
Trên mạng rất nhiều file audio sách Toeic chất lượng kém 24 hoặc 48kbps, link dưới đây đều là file chuẩn lấy từ Cd gốc 128kbps
Link: http://on.fb.me/1c3jbiW