Tài liệu từ vựng ôn thi đại học tiếng anh hay

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tài liệu từ vựng ôn thi đại học tiếng anh hay

linhtruongvo
Administrator
Phần từ vựng trong đề thi đại học những năm gần đây chủ yếu tập trung kiểm tra sự cọ sát của các từ vựng gần gũi với nhau, chứ không phải cho các từ thật khó để học sinh không hiểu nghĩa. Tức là 4 đáp án A,B,C,D học sinh đều hiểu nghĩa nhưng không hiểu sự khác nhau cơ bản của các từ dẫn đến khó mà chọn được đáp án đúng
Ví dụ câu này :
After you’ve eaten those sweets, make sure you throw ______________ in the bin
A. Waste
B. Junk
C. Litter
D. Debris
Thoạt nhìn 4 đáp án đều đồng nghĩa, có nghĩa là rác hết sẽ gây khó khan cho việc chọn đáp án đúng. Vì thế phải hiểu được sự khác nhau của 4 từ
Ví dụ : Waste : rác thác sinh hoạt hay từ các nhà máy. Các cụm thường gặp Household waste, Industrial Waste . EX: Britain produces 20 million tonnes of household waste each year.
Junk : rác từ ~ thứ không cần thiết nói chung, không dùng được nữa. Thường có cụm full of junk. Ex: We ought to clear out this cupboard - it's full of junk.
Litter: Rác ngoài đường ( kẹo cao su, vỏ bánh kẹo..) . Ex : About 2% of fast-food packaging ends up as litter.
Debris :Rác từ mảnh vỡ từ xe hơi hay máy bay. Ex: Debris from the aircraft was scattered over a large area.
=>Dựa vào sự khác nhau của 4 từ thì rõ ràng C. Litter là 1 đáp án đúng vì sweets chỉ kẹo ngọt.
Đây chỉ là 1 ví dụ điển hình trong các bài tập mình vừa mới sưu tầm được. Sau đây là hệ thống 2 bài tests ( mỗi bài 136 câu, có đáp án và giải thích rõ ràng dễ hiểu ở cuối mỗi test). Hy vọng các bạn sẽ master đc phần vocabulary trong đề thi đại học. Vì phần vocabulary đồng nghĩa không chỉ ở phần trắc nghiệm chung với Grammar mà còn đc test ở phần A,B,C,D Multiple Choice( đoạn 10 câu nữa). Yếu vocabulary đồng nghĩa với việc gặp khó khăn lớn trong kì thi đại học.
Link download:
Test 1: http://docs.4share.vn/docs/48821/Bai...i_Dai_Hoc.html
Test 2: http://docs.4share.vn/docs/48822/On_...da_i_ho_c.html